CERN JUBILEUMI TOVÁBBKÉPZÉSI PROJEKT

Széchenyi 2020
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Eötvös Loránd Fizikai Társulat

A PROJEKT CÍME:
CERN Jubileumi továbbképzés

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 4400 eFt

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 91,25%

A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2015. december 31.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: ED_15-2-2015-0002
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Magyarország 1992 óta tagja a svájci székhelyű CERN-nek, a világ legnagyobb nagyenergiájú fizikai kutatóintézetének. A kutatói utánpótlás biztosításának és a tehetségek felkutatásának és kinevelésének érdekében a CERN már évek óta különös figyelmet fordít a középiskolai diákokra és a fizikatanárokra. Felismerve, hogy az angol nyelv sok esetben akadályt jelent a fizikatanárok többségénél a helyszínen meghallgatott előadások megértésében, ezért 2005-ben a CERN elhatározta, hogy egy újszerű tanár-továbbképzési programot indít 2006-tól. Ennek keretében a tagországok tanárainak egy nagyobb csoportja (30-40 fő) egyhetes továbbképzési programon vehet részt, amely az illető ország nemzeti nyelvén folyik. Ennek a tanár-továbbképzési programnak három eleme van: előadások, laboratóriumi látogatások, és kiscsoportos önálló munka.
A magyar fizikatanárokat tömörítő Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége felvállalta azt, hogy megszervezi a magyar középiskolai tanárok részvételét egy ilyen programban. 2006-ban – a CERN tagországok között elsőként – megszerveztünk és végrehajtottunk egy ilyen programot, és azóta is minden évben indítottunk egy kb. 40 fős tanárcsoportot. Ennek köszönhetően már több mint 340 magyar fizikatanár láthatta testközelből a CERN berendezéseit, és ismerkedett meg a fizika élvonalába tartozó kutatási eredményekkel, töltődhetett fel szakmailag.

Idén, 2015-ben kerül sor a tízedik, „jubileumi” továbbképzésre. Ennek a megvalósításához kértünk támogatást.
A projekt célja az volt, hogy az eddigi nagyon sikeres tanártovábbképzések sorozatát tovább folytassuk az idén is. A továbbképzés során a résztvevő tanárok megismerkedtek a fizika legmodernebb területeinek kísérleti és részben elméleti vonatkozásaival, testközelből látták a világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriumának meglátogatható kísérleti berendezéseit, találkoztak, előadásokat hallgattak és beszélgettek ezen a területen dolgozó vezető magyar fizikusokkal. A visszajelzések alapján az eddigi továbbképzéseken részt vett tanárok fizika iránti lelkesedése és elhivatottsága jelentősen megnőtt, tanítványaikat jobban tudják motiválni a természettudományi – fizikusi/mérnöki - pályák felé. Magabiztosabbak, jobban felkészültek lesznek a fiatalokat különösen érdeklő, modern tudománnyal összefüggő kérdések megválaszolásában.

A továbbképzést szervezi
- az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről: Dr. Sükösd Csaba (kandidátus) és Dr. Jarosievitz Beáta (PhD)
- a CERN részéről: Konrad Jende (CERN Education Directorate)

A szakmai program szervezője: Prof. Horváth Dezső (MTA doktora)
Előadásokat tartanak:
Prof. Trócsányi Zoltán (MTA rendes tag)
Prof. Lévai Péter (MTA levelező tag)
Prof. Horváth Dezső (MTA doktora)
Dr. Veres Gábor (MTA doktora)
Dr. Varga Dezső (PhD)
Dr. Fodor Zoltán (PhD)
Dr. Pásztor Gabriella (PhD)
Dr. Veszprémi Viktor (PhD)
ifj. Dr. Krasznahorkay Attila (PhD)
Dr. Sükösd Csaba (kandidátus)
Dr. Jarosievitz Beáta (PhD)
Oláh Éva (fizikatanár)
Prof. Dr. Rolf Landua director, CERN Education Directorate
Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer, Director General of CERN

A kísérleti berendezések látogatását szervezik és vezetik:
Prof. Horváth Dezső (MTA doktora)
Dr. Szillási Zoltán (PhD)
Dr. Béni Noémi (PhD)
Újvári Balázs

A program során a következő előadások hangzanak el:
- Bemutatkozik a CERN (Dr. Fodor Zoltán)
- SCIENTIX és a CERNLAND használata az iskolában (Dr. Jarosievitz Beáta)
- Részecskefizikai bevezető (Oláh Éva)
- A CERN és a gyógyítás (Dr. Sükösd Csaba)
- Petabájtok égen és földön: a nagyenergiájú fizika új dimenziói (Prof. Lévai Péter)
- Gyorsítók (Dr. Varga Dezső)
- Detektorok (Dr. Varga Dezső)
- A detektortól a végső ábrákig – az adatok feldolgozása (Dr. Krasznahorkay Attila)
- Bevezetés a részecskefizikába I-II-III (Dr. Pásztor Gabriella)
- Bevezetés a kozmológiába I-II (Prof. Trócsányi Zoltán)
- Bevezetés a nehézion-fizikába (Dr. Veres Gábor)
- Magyarok a CERN-ben (Prof. Horváth Dezső)
- Hogyan hozzunk diákokat a CERN-be? (Dr. Béni Noémi)
- Beszélgetés a CERN oktatási igazgatójával (Prof. Dr. Rolf Landua)
- Beszélgetés a CERN főigazgatójával (Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer)
Az előadások anyagát a tanárok feldolgozzák, azokhoz kérdéseket tesznek fel írásban, amelyekre az előadók egy külön alkalommal részletesen válaszolnak (ez kb. 3-4 órán keresztül szokott tartani)

A program során a következő üzemlátogatásokon vesznek részt a résztvevők:
- SM18 mágnesellenőrző állomás
- Antiproton lassító
- Számítóközpont
- Mikrokozmosz meglátogatása
- Szinkrociklotron meglátogatása
- Az LHC vezérlőterme
- Az AMS vezérlőterme
- A COMPASS kísérlet meglátogatása
- Az ATLAS kísérlet meglátogatása
- A Globe kiállítás megtekintése
- A DELPHI detektor meglátogatása
- Az LHCb kísérlet meglátogatása
- A CMS kísérlet meglátogatása 

A program során a tanárok olyan – iskolában is bemutatható - fizikai kísérleteket is végeznek, amelyekre a helyváltoztatás és a magasságváltozás, ill. a hőmérsékletváltozás lehetőséget nyújt:
- Működő ködkamra építése a kozmikus müonok detektálása céljából
- Radon és leányelemeinek kimutatása porszívó és GM-cső segítségével
- Torricelli kísérlete vízzel különböző magasságokban
- Földrajzi helymeghatározás a Nap segítségével
- Hangsebesség mérése levegőben különböző hőmérsékleteken
- Víz forráspontjának a nyomástól való függése
- Környezeti háttérsugárzás dózisintenzitásának mérése az út során.
Ezeket a kísérleteket a tanárok csoportokban hajtják végre. A csoportok már az indulás előtt megalakulnak, és a tanárok már az út előtt felkészülnek.

A továbbképzés minőségbiztosítása érdekében a tanárok minden előadást és üzemlátogatást külön pontoznak, valamint az egész továbbképzésre is adnak pontszámokat.

A pontozási szempontok a következők:
Előadások és üzemlátogatások esetén:
- Mennyire megfelelő az előadás/üzemlátogatás szintje? (alacsony, magas stb.)
- Mennyire érdekes az előadás/üzemlátogatás?
- Mennyire hasznos az előadás/üzemlátogatás?
- Milyen az előadó stílusa? (Követhető, logikus, unalmas, érthetetlen, stb.)
- A segédanyagok milyensége (hasznosság stb.)

Az egész továbbképzés értékelésének szempontjai
:
- A várakozásnak megfelelt-e?
- Mennyire hasznos a mindennapi oktatásban?
- Többet tud-e mint azelőtt?
- Motiváltabb lett-e?
- Másoknak is ajánlja-e?

A visszajelzések kiértékelése, valamint a kapcsolatok erősítése céljából a továbbképzést egy egész napos összejövetellel zárjuk (általában december elején), amelyre meghívást kapnak a szponzorok vezetői és a cerni kollégák is.
A továbbképzésről Fotoalbum is készült.
Széchenyi 2020